ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลสถานที่ตั้งของศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 52df72d4-34a2-4697-9f88-7cd6a8738fe2
คำสำคัญ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ สถานที่ตั้ง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 21 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 26 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
อีเมลผู้ติดต่อ porpang@wisdomking.or.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ภาค
แหล่งที่มา สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2011-09-30
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-09-30
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
องค์ความรู้ของศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
csv
จุดเด่น ศักยภาพด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
csv
ข้อมูลสถานที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
csv