ขนาดตัวอักษร |    
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดราชบุรี ประจำปี2564
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี
facebook   twiter

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานประจำปี 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 160f7ad9-fb03-4673-9e4d-b586e77ad504
คำสำคัญ กระเทียม ปริมาณการผลิต
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 เมษายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 19 เมษายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี
อีเมลผู้ติดต่อ ratchaburi.mol@gail.com
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Database
 • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-02-15
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2022-02-15
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของลองกอง ตั้งแต่ปี 2557
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
  url xlsx
  ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของขถั่วเหลือง ตั้งแต่ปี 2557
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
  url xlsx
  ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของอ้อย ตั้งแต่ปี 2557
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
  url xlsx