ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลสายและป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
คะแนนความนิยม
องค์กร : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
facebook   twiter

ข้อมูลสายและรายละเอียดลำดับป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2565

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสายและป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 84bb5c15-25fe-4d7b-81ab-fb82fc205ab7
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคมและโลจิสติกส์
คำสำคัญ สายรถโดยสารประจำทาง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 11 ธันวาคม 2562
วันที่ปรับปรุง metadata 25 มีนาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางเขตการเดินรถที่ 1-8
ชื่อผู้ติดต่อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
อีเมลผู้ติดต่อ niran@bmta.co.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 1-8
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-02-02
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง