ที่ตั้งหน่วยงานกรมสรรพสามิต - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้งหน่วยงานกรมสรรพสามิต
Rating
Organizations : กรมสรรพสามิต
facebook   twiter

ที่ตั้งหน่วยงานกรมสรรพสามิต ประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่ง ละติจูด ลองติจูด เพื่อนำไปจัดทำแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ และ คำแนะนำหน่วยงาน (พันธกิจ) ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมสรรพสามิต

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งหน่วยงานกรมสรรพสามิต
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Geographic dataset
Equivalent scale
Positional accuracy
Created date
Last updated date
Data release date
Additional Info
Data Key 97a33caf-e6ba-4fb3-a395-079ea68625a2
Tags ที่ตั้ง พิกัด
Visibility Public
Dataset create date August 12, 2023
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงาน
Contact Email catalog@excise.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit อื่นๆ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ระบบฐานข้อมูลอ้างอิงกลาง และระบบฐานข้อมูล GECC
Data Format
  • CSV
  • RDF
  • อื่นๆ
API
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.excise.go.th/excise2017/CONTACT_US/SERVICE_TAX/index.htm
Data Language ไทย
Last updated date 2023-12-28
Data release calendar 2023-07-24
Geographic dataset (Geoinformatics data) ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง
Equivalent scale (Geoinformatics data) 1:50,000
West bound longitude (Geoinformatics data) 13.9995,99.544
East bound longitude (Geoinformatics data) 15.2412,104.8808
North bound longitude (Geoinformatics data) 19.9128,99.8413
South bound longitude (Geoinformatics data) 6.4353,101.8005
Reference period (Geoinformatics data) 2566-07-24 00:00:00
Data release date (Geoinformatics data) 2023-07-24
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลระบุพิกัดพันธุ์ไม้ย้อมสีที่อยู่ในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสี
Last update dataset : April 12, 2024  
url csv
ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด สถานที่ตั้ง เบอร์โทร ของกรมประชาสัมพันธ์
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv
ข้อมูลการสำรวจอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ เทศบาล / อบต. เพื่อรวบรวมข้อมูล
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv