การขอใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การขอใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย
Rating
Organizations : สํานักงานสัสดีจังหวัดเพชรบูรณ์
facebook   twiter

ขั้นตอนการขอใบแทนใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย

Data source cannot be displayed.
การขอใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) แทนฉบับที่ชำรุดหรือสูญหาย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c47ec5f0-b6db-478d-bce4-58092e04a509
Groups การศึกษา
Visibility Public
Dataset create date August 28, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ส.อ.เอกราช อุตมา
Contact Email R-jarngames@hotmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition สำหรับผู้ที่เคยผ่านการเกณฑ์ทหาร แต่ทำใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) หาย
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show