ชุดข้อมูลรหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานเขตการปกครองของไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชุดข้อมูลรหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานเขตการปกครองของไทย
Rating
Organizations : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
facebook   twiter

รหัส อปท. ตามมาตรฐานเขตการปกครองของไทย/อ้างอิงสำหรับลงทะเบียนอบรมของกรม

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลรหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานเขตการปกครองของไทย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key df42eb97-1881-4335-bab7-db02e3bc37b0
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags รหัสหน่วยงาน สำหรับลงทะเบียนอบรม
Visibility Public
Dataset create date December 9, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายนุกูล บุญทวี
Contact Email nugoonbo@dla.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show