ผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของศมม.บุรีรัมย์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของศมม.บุรีรัมย์
Rating
Organizations : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

ผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นแต่ละพื้นที่ ประเภทผ้า ราคาต่อเมตร ผู้ผลิต คุณลักษณะของผ้าไหม ความกว้างยาวของผ้า ชนิดของเส้นไหมที่ใช้ทอ การย้อมสีเส้นไหม ชื่อลายผ้าและความเป็นมา รูปภาพ

Data source cannot be displayed.
ผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบของศมม.บุรีรัมย์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9bb9f366-661e-44fb-8edb-89ddac62dad7
Tags ร้านจำหน่ายผ้าไหม
Visibility Public
Dataset create date September 12, 2023
Maintain date April 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มประสานบริหารนโยบายและติดตามประเมินผล
Contact Email qsis_netl@qsds.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Geo Coverage จังหวัด
Data Source หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Language ไทย
Created date 2023-08-05
Last updated date 2023-08-05
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
ข้อมูลที่ตั้งร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมหรือผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่ได้มาตรฐานภาคเหนือ
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นแต่ละพื้นที่ ประเภทผ้า ราคาต่อเมตร ผู้ผลิต คุณลักษณะของผ้าไหม ความกว้างยาวของผ้า ชนิดของเส้นไหมที่ใช้ทอ การย้อมสีเส้นไหม ชื่อลายผ้าและความเป็นมา รูปภาพ
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
ผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นแต่ละพื้นทีี่ ประเภทผ้า ราคาต่อเมตร ผู้ผลิต คุณลักษณะของผ้าไหม ความกว้างยาวของผ้า ชนิดของเส้นไหมที่ใช้ทอ การย้อมสีเส้นไหม ชื่อลายผ้าและความเป็นมา รูปภาพ
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf