เครือข่ายพี่เลี้ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
เครือข่ายพี่เลี้ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

กลุ่มเครือข่ายพี่เลี้ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่สามารถให้คำแนะนำในการเขียนข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย ชื่อเครือข่ายพี่เลี้ยง ในแต่ละภาค ที่อยู่ และช่องทางการติดต่อ ชื่อ-สกุลผู้ประสานงาน และสาขาความเชี่ยวชาญ

Data source cannot be displayed.
เครือข่ายพี่เลี้ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 25fe165f-aee0-4382-94c8-bfdb292700a6
Tags กองทุน กองทุนสิ่งแวดล้อม พี่เลี้ยง เครือข่าย เครือข่ายพี่เลี้ยง เครือข่ายสิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2023
Maintain date May 31, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
Contact Email envifund@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองทุนสิ่งแวดล้อม
Update Frequency Unit อื่นๆ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รวบรวมจากกลุ่มผู้แทนโครงการที่สมัครเข้าร่วมเครือข่ายพี่เลี้ยง
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect บุคคล
URL https://lookerstudio.google.com/reporting/ed80aaef-7941-40c8-8cfc-224598d60c6f
Data Language ไทย
Created date 2016-03-01
Last updated date 2023-11-13
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและให้โอกาสแก่สตรีที่ขาดโอกาสในสังคม จากปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม...
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2559 และประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง...
Last update dataset : June 15, 2024  
pdf
ข้อมูลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สะสมตั้งแต่ปี 2565 - ปัจจุบัน
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx