ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล
High Value Dataset
Rating
Organizations : กรมการปกครอง
facebook   twiter

ข้อมูลพิกัด  LAT/LONG ที่บ่งชี้ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด (ในรูปแบบ Microsoft Excel) ซึ่งได้จัดทำจากข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 5370f16a-b553-45ca-929d-7db9a6fc5043
Groups เมืองและภูมิภาค
Tags LAT_LONG ข้อมูลตำบล ข้อมูลพิกัด
Visibility Public
Dataset create date February 21, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กรมการปกครอง
Contact Email webmaster@dopa.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset Show
Related
จากโครงการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ซึ่งเป็นโครงการในการการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ทางรัฐบาลให้ส่วนราชการเร่งรัดยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน อาทิ...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv zip xlsx
ประกาศเสนอราคาขาดทอดตลาด รื้อถอนอาคาร ใหม่
Last update dataset : October 18, 2021