สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2547 - Open Government Data of Thailand

สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2547

Organizations : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2547

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 3a8f72a9-50ad-4637-9ae0-187682164b73
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Visibility Public
Dataset create date July 17, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN (026126182)
Contact Email in@ega.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show

Data Quality Dimension

Data Quality Dimension Score
Acuracy & Compleaness 80
Consistency 94
Timeliness 93.3
User requirements 19
Availability 75