แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 0.6 km - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 0.6 km
Rating
Organizations : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 0.6 กิโลเมตร แสดงข้อมูลรายชั่วโมง

Data source cannot be displayed.
แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 0.6 km
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 6ca2b86a-05a1-4129-9772-f4a38de4186f
Groups เมืองและภูมิภาค
Tags atmospheric pressure wind direction wind speed ความกดอากาศ คาดการณ์ความกดอากาศ คาดการณ์ลม ลม
Visibility Public
Dataset create date October 12, 2022
Maintain date October 12, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
แผนที่
Contact Person งานภูมิอากาศและสภาพอากาศ
Contact Email ncwp@hii.or.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ชั่วโมง
Update Frequency Interval 12
Geo Coverage ประเทศ
Data Source งานภูมิอากาศและสภาพอากาศ
Data Format Image
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Non-Commercial (Any)
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2016-07-12
Last updated date 2021-04-02
High Value Dataset No Show
Related
ความกดอากาศรายชั่วโมง ตรวจวัดโดยระบบโทรมาตรของ สสน. หน่วยของการตรวจวัดคือ เฮ็กซะปาสคาล (hPa)
Last update dataset : November 12, 2022  
url
แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 1.5 กิโลเมตร แสดงข้อมูลรายชั่วโมง
Last update dataset : October 12, 2022  
jpeg
คาดการณ์ฝนและทิศทางลมล่วงหน้า 7 วัน จากแบบจำลอง WRF-ROMS โดยใช้ ชุดข้อมูล GFS ความละเอียด 0.5 Degree จาก National Center of Atmospheric Research
Last update dataset : October 12, 2022  
jpeg