รายชื่อด่านเก็บค่าผ่านทาง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อด่านเก็บค่าผ่านทาง
Rating
Organizations : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

รายชื่อด่านเก็บค่าผ่านทางจำแนกตามทางพิเศษ

Data source cannot be displayed.
รายชื่อด่านเก็บค่าผ่านทาง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ecfb8520-2f42-4c28-abe4-dd273c5ba8f1
Tags ความคุ้มค่าเงิน ความปลอดภัย ด่าน ทางด่วน ทางพิเศษ สำรวจความพึงพอใจ
Visibility Public
Dataset create date August 10, 2022
Maintain date August 10, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person วัชระ อินทรสูตร
Contact Email vachara@exat.co.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Update Frequency Interval เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รายงานประจำปีของ กทพ.
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
Last update dataset : May 12, 2023  
csv
รายชื่อสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Last update dataset : May 12, 2023  
csv
รายชื่อสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ
Last update dataset : May 12, 2023  
csv