ข้อมูลการผลิตข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลการผลิตข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด
Rating
Organizations : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
facebook   twiter

รายงานข้อมูลภาวะการผลิตข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการผลิตข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e33d079a-3c86-4406-96e7-45f3ef0c1cff
Groups เกษตรกรรม
Tags ข้าวนาปรัง ข้าวนาปี
Visibility Public
Dataset create date April 27, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ปิยณัฐ เศษจันทร์
Contact Email piyanat.setjant@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ที่มีความสนใจได้รับทราบและใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต การตลาด
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปรัง ตั้งแต่ปี 2557
Last update dataset : July 12, 2023  
url xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปรัง ตั้งแต่ปี 2557
Last update dataset : July 12, 2023  
url xlsx
ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของข้าวนาปรัง ตั้งแต่ปี 2557
Last update dataset : July 12, 2023  
url xlsx