ข้อมูลอุบัติเหตุบนทางพิเศษ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลอุบัติเหตุบนทางพิเศษ
Rating
Organizations : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

อุบัติเหตุบนทางพิเศษ อุบัติเหตุร้ายแรง รถชน ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลอุบัติเหตุบนทางพิเศษ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 03174348-3d0b-4772-8489-06ea089a76e7
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags Accident ทางด่วน ทางพิเศษ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต อุบัติเหตุ
Visibility Public
Dataset create date August 6, 2021
Maintain date August 4, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person วัชระ อินทรสูตร
Contact Email vachara@exat.co.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) เป็นข้อมูลที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย...
Last update dataset : June 18, 2024  
xlsx pdf csv
ข้อมูลระบุที่อยู่ ประเภทจุดตัด และแผนการดำเนินงานปรับปรุง
Last update dataset : June 12, 2024  
url csv
ข้อมูลจุดตัดเป็นการระบุ/เก็บข้อมูลเป็น จำนวนรางที่จุดตัด ตำแหน่งเสาโทรเลขที่ ที่อยู่ พิกัด (GIS) สภาพและลักษณะกายภาพของจุดตัด เครื่องหมายจราจรบริเวณจุดตัด(ไม่/ไม่มี)...
Last update dataset : June 12, 2024  
url csv