สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
ไม่พบชุดข้อมูล