ข้อมูลคลองพื้นที่เขตบางบอน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลคลองพื้นที่เขตบางบอน
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลคลองในพื้นที่เขตบางบอน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลคลองพื้นที่เขตบางบอน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล fa0b5501-3246-48f8-b953-70afb10d2183
คำสำคัญ คลอง บางบอน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 7 กันยายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางบอน โทร. 02 450 3287
อีเมลผู้ติดต่อ rongtukibangbon@gmail.com
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
แหล่งที่มา ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางบอน
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ขุดลอกคลอง ปี 62-66
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ตุลาคม 2566  
  csv
  ข้อมูลคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 ตุลาคม 2566  
  csv rdf
  ข้อมูลสะพานในพื้นที่เขตบางบอน
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
  csv