ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการศาสนา
facebook   twiter

ข้อมูลศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด (กองศาสนูปถัมภ์)

  • ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด (ศอม.) https://e-service.dra.go.th/religion/islam/mosque

  • ระเบียบและหลักเกณฑ์ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด (ศอม.) https://e-book.dra.go.th/p/241.html

  • ค้นหาข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด (ศอม.) https://e-service.dra.go.th/place_page?s=&p=&pt=13

Data source cannot be displayed.
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 5f6ebf7e-1862-472e-9933-5b50cfccfd4c
คำสำคัญ กรมการศาสนา การศึกษานอกโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ครูผู้สอน ชุมชน นักเรียน มัสยิด วัฒนธรรม ศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนิกสัมพันธ์ ศูนย์ ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์อบรม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 7 มีนาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 7 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มอุปถัมภ์และส่งเสริมองค์การทางศาสนา กองศาสนูปถัมภ์
อีเมลผู้ติดต่อ catalog@dra.mail.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา แบบขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด (แบบ ศอม.๑) กลุ่มอุปถัมภ์และส่งเสริมองค์การทางศาสนา กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • HTML
  • XLS
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://e-service.dra.go.th/religion/islam/mosque
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2024-01-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-02-01
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทะเบียนรายละเอียดผู้ประกอบการ OTOPและรายละเอียดพื้นฐาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2567  
csv
นักเรียนต่างชาติ หมายถึง นักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv api
นักเรียนโรงเรียนสาธิต หมายถึง นักเรียนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียน ทุกชั้นเรียน (ตั้งแต่ เด็กเล็ก เตรียมอนุบาล จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv api