จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่ประชาชนมาแจ้งด้วยตนเอง - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่ประชาชนมาแจ้งด้วยตนเอง
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่ประชาชนมาแจ้งด้วยตนเอง (ประจำเดือน)

Data source cannot be displayed.
จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่ประชาชนมาแจ้งด้วยตนเอง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f4ee474c-8c9c-42ef-becc-1f971b38325d
คำสำคัญ เรื่องร้องเรียน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 7 กันยายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานตรวจสอบ ติดตามและประมวลผล
อีเมลผู้ติดต่อ saraban.gbs@bangkok.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ส่วนเรื่องราวร้องทุกข์
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-04-22
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2022-04-22
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
สถิติทางการ ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายงานจำนวนการรับเรื่องร้องเรียน ของกรมธุรกิจพลังงาน แยกตามภารกิจกอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls csv
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
pdf jpeg
เรื่องร้องเรียนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง จังหวัด ประเภทข้อมูล ประเด็นเรื่อง วันที่รับเรื่อง ช่องทางรับเรื่อง กองที่รับผิดชอบ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
csv xlsx