จำนวนกระทู้ถามสดที่เสนอในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
จำนวนกระทู้ถามสดที่เสนอในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

จำนวนกระทู้ถามสดที่เสนอในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
จำนวนกระทู้ถามสดที่เสนอในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f4ee2a89-394e-4b47-8cfe-412ed2ecc367
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 มิถุนายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 1 มีนาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ เลขาสภา กทม
อีเมลผู้ติดต่อ bam@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา จำนวนกระทู้ถามสดที่เสนอในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
    การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
      ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง