สร้างสรรค์ไอเดียกับ 20 ชุดข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

สร้างสรรค์ไอเดียกับ 20 ชุดข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ไอเดีย 💡 กับ ชุดข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ✨ เปิดข้อมูลให้โหลดฟรี‼ สายเทคห้ามพลาด! คลิกเลยที่เว็บไซต์ 📍https://data.go.th/organization/cea

เลือกชุดที่ใช่ 👍 ตรงกับไอเดียของคุณได้เลย

① กลุ่มบทความและรายงานวิเคราะห์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย

② จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาด้านสร้างสรรค์

③ การส่งออกสินค้าสร้างสรรค์

④ การส่งออกบริการสร้างสรรค์

⑤ งบประมาณภาครัฐด้านสร้างสรรค์

⑥ จำนวนสถานศึกษา เเละหลักสูตรสาขาสร้างสรรค์

⑦ ชุดเครื่องมือการวิเคราะห์ วิธีการคำนวณ (Formula)

⑧ ชุดข้อมูลการวิเคราะห์เศรษฐกิจสร้างสรรค์

⑨ ข้อมูลและบทความที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

①⓪ ข้อมูลจำนวนเเรงงานของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เเบ่งตามช่วงอายุในแต่ละปี

①① ข้อมูลจำนวนเเรงงานสร้างสรรค์ในระบบเเละนอกระบบ

①② ข้อมูลสถิติการยื่นขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยในแต่ละปี

①③ ข้อมูลสถิติการยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ของไทย

①④ ข้อมูลสถิติการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรของไทย

①⑤ ข้อมูลจำนวนเเรงงานของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เเบ่งตามพื้นที่ระดับภาคในเเต่ละปี

①⑥ ข้อมูลดัชนีด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

①⑦ ข้อมูลรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 5 หลัก

①⑧ ข้อมูลรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4 หลัก

①⑨ กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

②⓪ มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

#OpenData #ข้อมูลเปิดภาครัฐ #CEA #สพร #DGA