สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก ประจำปีงบประมาณ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก ประจำปีงบประมาณ
Rating
Organizations : กรมการขนส่งทางบก
facebook   twiter

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php

Data source cannot be displayed.
สถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก ประจำปีงบประมาณ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 83a6a225-1201-4698-8296-62fac1a3d3e6
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags ขนส่งทางบก จราจร อุบัติเหตุ
Visibility Public
Dataset create date July 22, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน
Contact Email stat_dlt@dlt.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
แบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
จุดฝืดคือจุดที่มีการชะลอตัว มีจุดตัด มีการจอดรอ มีการหยุด จะเป็นจุดที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทาน (Friction) เล็ก ๆ ที่ส่งผลให้การจราจรในภาพรวมติดจัดได้
Last update dataset : June 7, 2023  
pdf xls
บัญชีจัดเก็บรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : June 7, 2023  
csv