สถิติการตรวจสภาพรถและตรวจสอบรถ กฏหมายว่าด้วยรถยนต์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติการตรวจสภาพรถและตรวจสอบรถ กฏหมายว่าด้วยรถยนต์
Rating
Organizations : กรมการขนส่งทางบก
facebook   twiter

กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php

Data source cannot be displayed.
สถิติการตรวจสภาพรถและตรวจสอบรถ กฏหมายว่าด้วยรถยนต์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 15464380-1183-42a9-b563-eb2f73c82318
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags ตรวจสภาพรถ รถยนต์
Visibility Public
Dataset create date July 23, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน
Contact Email stat_dlt@dlt.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ปี 2563 กรุงเทพมหานคร
Last update dataset : March 1, 2023  
xls
สถิติผลการจัดเก็บภาษีรถยนต์ (รายปี รายเดือน)
Last update dataset : February 12, 2023  
csv api
ข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความพึงพอใจของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อทำด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย โดยมีประเภทคุ้มครองดังนี้...
Last update dataset : November 21, 2022  
csv xlsx zip