ผู้เรียนที่ออกกลางคัน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผู้เรียนที่ออกกลางคัน
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
facebook   twiter

เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามสาเหตุการออกกลางคัน

Data source cannot be displayed.
ผู้เรียนที่ออกกลางคัน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 2419fc61-e53c-4082-9d16-dbc308eb8aa1
Groups การศึกษา
Tags นักเรียนออกกลางคัน ผู้เรียนออกกลางคัน สาเหตุการออกกลางคัน ออกกลางคัน
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มนโยบายและแผน
Contact Email eduplan2560@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source หน่วยงานทางการศึกษา,สถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language ไทย
First year of data (Statistical data) 2560
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
อัตราเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา (Out-of-School Children : OOSC) เด็กที่ไม่ได้เข้าถึงการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ...
Last update dataset : April 12, 2024  
xls csv
จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน-จำแนกรายชั้น-ปีการศึกษา-2558-2562
Last update dataset : April 12, 2024  
json
จำนวนนักเรียนออกกลางคัน-รายชั้น-ปีการศึกษา-2562
Last update dataset : April 12, 2024  
json