มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556-2567 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556-2567 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567)
Rating
Organizations : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
facebook   twiter

ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า

Data source cannot be displayed.
มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2556-2567 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2567)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key d11d6cc2-74bf-4f2d-8839-2968c0ea925a
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags MSME SME มูลค่าการส่งออก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถานประกอบการ ส่งออก SME เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date September 15, 2021
Maintain date May 16, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
Contact Email opendata@sme.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Data Format
  • Database
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
Last updated date 2024-04-17
Data release calendar 2024-04-17
First year of data (Statistical data) 2556
Last year of data (Statistical data) 2567
Disaggregate (Statistical data) อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
Standard (Statistical data) HS CODE
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลโรงงานประกอบไปด้วยข้อมูลการประกอบกิจการใหม่ ข้อมูลการขยายกิจการ ข้อมูลการประกอบและขยายกิจการ ข้อมูลการเลิกกิจการ ข้อมูลแนวโน้มการจดทะเบียนโรงงาน การเรียกใช้งานข้อมูล...
Last update dataset : May 17, 2024  
url
ข้อมูลมูลค่าการนำเข้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : May 14, 2024  
xlsx csv url