การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร (รายประเภทการใช้) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร (รายประเภทการใช้)
Rating
Organizations : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร(รายประเภทการใช้)

Data source cannot be displayed.
การนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร (รายประเภทการใช้)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0cbac552-ef12-4feb-a6cc-047154041c90
Groups เกษตรกรรม
Tags ปริมาณนำเข้า วัตถุอันตราย สารวัตถุอันตราย
Visibility Public
Dataset create date May 7, 2021
Maintain date June 23, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวพัชราภรณ์ โรจนวรวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ กลุ่มสถิติการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email Patcharaporn.rot@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition เผยแพร่ได้แต่ห้ามดัดแปลงแก้ไข
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf
อินโฟกราฟิก สำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและบริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เรียกว่า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2556...
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf