การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม (รายชนิด) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม (รายชนิด)
Rating
Organizations : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิชาการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม(รายชนิด)

Data source cannot be displayed.
การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุม (รายชนิด)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e2a5d127-d221-4311-b4bc-f0133100702a
Groups เกษตรกรรม
Tags ปริมาณนำเข้า เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ควบคุม
Visibility Public
Dataset create date May 7, 2021
Maintain date June 23, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวพัชราภรณ์ โรจนวรวัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ กลุ่มสถิติการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email Patcharaporn.rot@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition เผยแพร่ได้แต่ห้ามดัดแปลงแก้ไข
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมรายชนิด
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx api
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเมล็ดพันธุ์รายประเทศ
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx api
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเมล็ดพันธุ์รายชนิด
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx api