ตารางจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือในคลองแสนแสบ จำแนกเป็นรายท่าเฉลี่ยต่อวัน ปี 2548 – 2557 (ขาล่อง-ขาขึ้น) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ตารางจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือในคลองแสนแสบ จำแนกเป็นรายท่าเฉลี่ยต่อวัน ปี 2548 – 2557 (ขาล่อง-ขาขึ้น)
Rating
Organizations : กรมเจ้าท่า
facebook   twiter

จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือในคลองแสนแสบ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้โดยสารที่ขึ้น - ลงเรือตามท่าเทียบเรือต่างๆ ในช่วงเวลาที่เรือให้บริการเที่ยวแรกถึงเที่ยวสุดท้าย ทั้งขาล่องและขาขึ้น ในวันราชการ และวันหยุดราชการ

Data source cannot be displayed.
ตารางจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือในคลองแสนแสบ จำแนกเป็นรายท่าเฉลี่ยต่อวัน ปี 2548 – 2557 (ขาล่อง-ขาขึ้น)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 292a9df8-3265-4c7c-827f-c68fc8b0dfb2
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags คลองแสนแสบ ท่าเทียบเรือ ผู้โดยสารทางน้ำ เรือคลองแสนแสบ
Visibility Public
Dataset create date May 3, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายสมโภช วัฒนไวฑูรย์ชัย (022362340)
Contact Email sompoch.w@md.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
ที่ตั้งท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
csv zip rdf
ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ ท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร) ปี พ.ศ .2556...
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xml json pdf