ข้อมูลสัตว์น้ำของไทย กรมประมง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลสัตว์น้ำของไทย กรมประมง
High Value Dataset
Rating
Organizations : กรมประมง
facebook   twiter

ระบบฐานข้อมูลสัตว์น้ำของไทย จัดทำโดยกรมประมง จัดเก็บข้อมูลแยกตามวงศ์ของสัตว์น้ำ และชนิดสัตว์น้ำ (ปลาน้ำจืด ปลาชายฝั่ง ปลาทะเล ปลาจัดการ ปูน้ำจืด ปูชายฝั่ง ปูทะเล ปูจัดการ กุ้งน้ำจืด กุ้งชายฝั่ง กุ้งทะเล กุ้งจัดการ หอยน้ำจืด หอยชายฝั่ง หอยทะเล หอยจัดการ อึ่งน้ำจืด ตะพาบน้ำจืด เต่าน้ำจืด กบน้ำจืด) เป็นข้อมูลคงที่

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสัตว์น้ำของไทย กรมประมง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 62462211-e805-496e-a5aa-0c92f9e3fc98
Groups เกษตรกรรม
Tags Animal Aquatic สัตว์น้ำกรมประมง สัตว์น้ำของไทย สัตว์น้ำไทย
Visibility Public
Dataset create date August 18, 2015
Maintain date January 6, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person คุณสรินดา เปลี่ยนแก้ว, คุณนันทิยา พูลสวัสดิ์ (026126060)
Contact Email sarindap@dof.in.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset Show
Related
เป็นข้อมูลแสดงปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้ โดยแยกเป็นรายอำเภอและชนิดของสัตว์น้ำที่จับได้ รวบรวมโดยสำนักงานประมงจังหวัดยะลา
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx