ข่าวเพื่อเกษตรกร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข่าวเพื่อเกษตรกร
Rating
Organizations : กรมประชาสัมพันธ์
facebook   twiter

ข่าวเพื่อเกษตรกร ข่าวที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

Data source cannot be displayed.
ข่าวเพื่อเกษตรกร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b3ffb7bd-01dc-4a87-a098-fa65e1f12b79
Tags วัชพืช เกษตร เกษตรกร
Visibility Public
Dataset create date March 10, 2022
Maintain date February 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
Contact Email nnt.thainews@gmail.com
Objective
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1 ครั้ง/เดือน
Geo Coverage จังหวัด
Data Source กรมประชาสัมพันธ์
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition สาธารณะ
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ไม่มี
URL https://thainews.prd.go.th/th/Specialnews/news/17
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2021-05-01
Last updated date 2021-07-13
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
กรอบงานวิจัย สวก.
Last update dataset : March 2, 2023  
api csv
โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
Last update dataset : March 2, 2023  
csv
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบอินโฟกราฟิก
Last update dataset : March 2, 2023  
csv