สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
Rating
Organizations : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
facebook   twiter

สถานที่ติดต่อ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร 66000 โทร 056-614977 โทรสาร 056-614978

Data source cannot be displayed.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ed23d9c4-a32f-45df-85bf-c4a86a06d717
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags ศาสนา
Visibility Public
Dataset create date January 15, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person พิไลวรรณ สระทอง
Contact Email phichit14977@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ศิลปวัฒนธรรมถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของประชาชาติในอาเซียน วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในภูมิภาคนี้ในขั้นเริ่มต้นมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ร่วมกัน...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx
จำนวนพุทธศาสนิกชนอายุ 13 ปีขึ้นไป
Last update dataset : February 12, 2023  
csv xlsx
จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี ตามการเคยมีเพศสัมพันธ์
Last update dataset : February 12, 2023  
csv xlsx