คุณลักษณะของที่อยู่อาศัยและครัวเรือน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
คุณลักษณะของที่อยู่อาศัยและครัวเรือน
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ครัวเรือนที่ใช้เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีสะอาดเป็นแหล่งพลังงานในการประกอบอาหาร 2. ครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย

Data source cannot be displayed.
คุณลักษณะของที่อยู่อาศัยและครัวเรือน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 683bf92e-d2cd-478f-85fa-b9c8f23ae6d7
Tags MICS ครัวเรือน คุณลักษณะ ที่อยู่ ที่อยู่อาศัย ประชากร สตรี สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย เด็ก เด็กและสตรี
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม
Contact Email social.plan@nso.go.th
Objective ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 3
Geo Coverage ภาค
Data Source โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/aD
Data Language ไทย
Last updated date 2023-07-25
Data release calendar 2023-07-25
First year of data (Statistical data) 2558
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
ภาค
Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) คำนวณร้อยละตามคุณลักษณะของที่อยู่อาศัยและครัวเรือน
Standard (Statistical data) MICS,UNICEF
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและให้โอกาสแก่สตรีที่ขาดโอกาสในสังคม จากปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม...
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
การรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในรูปแบบของระบบรายงานและการติดตามประจำปีแต่ละปีงบประมาณ
Last update dataset : June 18, 2024  
pdf
สถิติข้อมูลทางการทะเบียนราษฎร ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย
Last update dataset : June 13, 2024  
api