ข้อมูลวัดในจังหวัดพิจิตร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลวัดในจังหวัดพิจิตร
Rating
Organizations : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
facebook   twiter

ข้อมูลวัดในจังหวัดพิจิตร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลวัดในจังหวัดพิจิตร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key cbf9de45-2391-4b91-935a-29c347621dfe
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags ศาสนา
Visibility Public
Dataset create date January 15, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person พิไลวรรณ สระทอง
Contact Email phichit14977@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา ปีการศึกษา 2566 เทอม 1-2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี หมายเหตุ เทอม 1 หมายถึงข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 เทอม 2...
Last update dataset : November 27, 2023  
csv
จำนวนพุทธศาสนิกชนอายุ 13 ปีขึ้นไป
Last update dataset : November 12, 2023  
csv xlsx
จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี ตามการเคยมีเพศสัมพันธ์
Last update dataset : November 12, 2023  
csv xlsx