องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา - องค์กร - Open Government Data of Thailand
11 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ส่วนท้องถิ่น:องค์การบริหารส่วนตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 (48 )

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 มิถุนายน 2567
pdf
ฐานข้อมูลตลาดตำบลทุ่งมะพร้าว (13 )

ฐานข้อมูลตลาดตำบลทุ่งมะพร้าว

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 พฤษภาคม 2567
api
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา (6 )

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 พฤษภาคม 2567
api
ประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน (20 )

ประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567
api
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567 (21 )

มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567
api
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีประกาศป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว ทับที่ทำกินราษฎรบ้านเกาะนก หมู่ที่ 2 (6 )

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีประกาศป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว ทับที่ทำกินราษฎรบ้านเกาะนก หมู่ที่ 2 ต่อนายกรัฐมนตรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567
api
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 (13 )

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567
api
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 (15 )

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2567
api
แผนพัฒนาท้องถิ่น (40 )

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขฉบับที่ 1/2566 กรณีอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 เมษายน 2567
api
ประวัติความเป็นมาตำบลทุ่งมะพร้าว (166 )

ความเป็นมา ประวัติตำบลทุ่งมะพร้าว

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มกราคม 2567
api
แผนที่ตำบลทุ่งมะพร้าว (166 )

แผนที่พื้นที่ในตำบลทุ่งมะพร้าว

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กรกฎาคม 2566
api