ผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
คะแนนความนิยม
องค์กร : โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
facebook   twiter

ผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีของแต่ละปีโดยจำแนกเพศ กลุ่มอายุ และตามตำแหน่งอวัยวะที่เป็นโรค

Data source cannot be displayed.
ผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 5108cd08-f9cb-4a0f-b2d6-1a1a30d1b839
กลุ่มชุดข้อมูล สาธารณสุข
คำสำคัญ มะเร็งปอด รังสีรักษา สิทธิหลักประกันสุขภาพ อัตราป่วยตาย โรคมะเร็ง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 9 พฤษภาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 21 กันยายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ (ทะเบียนมะเร็ง)
อีเมลผู้ติดต่อ TCBCCH2018@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา Cancer Registry Hospital-Based กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-08-29
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2555
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2564
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • เพศ
  • อายุ/กลุ่มอายุ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คน
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์โดย รหัสโรค C50, D050, D051, D057 และ D059
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv
จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์โดย รหัสโรค C53, D060, D061, D067 และ D069
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv
จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์โดย รหัสโรค C18-20, D010, D011 และ D012
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2566  
csv