ขนาดตัวอักษร |    
ข้่อมูลที่ตั้งศูนย์บริการคนพิการ 7 จังหวัดภาคตะวันออก
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 ชลบุรี
facebook   twiter

ข้อมูล ศูนย์บริการคนพิการ 7 จังหวัด พร้อม ที่ตั้ง และเบอร์ติดต่อผู้ประสานวาน

Data source cannot be displayed.
ข้่อมูลที่ตั้งศูนย์บริการคนพิการ 7 จังหวัดภาคตะวันออก
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 090cc53e-40e6-4518-86a0-cfcc95be05a7
วันที่สร้างชุดข้อมูล 22 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออก
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
ป้ายกำกับ ศูนย์บริการคนพิการ
ชื่อผู้ติดต่อ สิทธิชัย แสนทวีสุข
อีเมลผู้ติดต่อ tpso-2@m-society.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล รายละเอียดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล (Rights)
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ตุลาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License