แผ่นพับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
แผ่นพับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
คะแนนความนิยม
องค์กร : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี เป็นโครงการตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยกำหนดให้โครงการนี้เป็นระบบขนส่งมวลชนสายรองประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) ที่เป็นทางยกระดับตลอดเส้นทาง ต้นทางของรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี เริ่มจากสถานีศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ใกล้แยกแคราย ผ่านถนนติวานนท์ก่อนเลี้ยวเข้าถนนแจ้งวัฒนะ เชื่อมต่อถนนรามอินทรา ไปสิ้นสุดปลายทางที่สถานีมีนบุรี รวมระยะทาง 34.5 กิโลเมตร มีจำนวน 30 สถานี  

Data source cannot be displayed.
แผ่นพับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a56ffe3c-9c5f-4839-ac80-22af99f4f56b
กลุ่มชุดข้อมูล คมนาคมและโลจิสติกส์
คำสำคัญ แครายมีนบุรี
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 30 สิงหาคม 2559
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวสิตาภรณ์ ทองสุวรรณ์
อีเมลผู้ติดต่อ sitaporn@mrta.co.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง