รายจ่ายกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายจ่ายกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Data source cannot be displayed.
รายจ่ายกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d8cfa141-44ac-44fb-93bf-5cd787a67c2f
Tags รายจ่าย เศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date June 27, 2022
Maintain date March 1, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Contact Email kiatisak.vongprasert@dga.or.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  รายชื่อผู้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องฟอกอากาศ
  Last update dataset : March 30, 2023  
  csv xlsx
  (มอก.) รายชื่อผู้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร
  Last update dataset : March 30, 2023  
  xlsx csv
  รายชื่อผู้รับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องฟอกอากาศ
  Last update dataset : March 30, 2023  
  csv xlsx