ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f7b00c36-d212-4e95-912c-b29b72074d7d
Tags แหล่งท่องเที่ยว
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date September 7, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายพัมนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองเตย
Contact Email khlongtoei.district@gmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Geo Coverage อำเภอ
Data Source ฝ่ายพัมนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองเตย
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
URL http://one.bangkok.go.th/bma5.2/view.php?tn=dkt_5ee749ee29aa2
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง ตามโครงการส่งเสริมการผลิตผลไม้และพืชเศรษฐกิจ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์ผลไม้และสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง
  Last update dataset : September 12, 2023  
  csv
  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตการปกครอง
  Last update dataset : September 7, 2023  
  csv
  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตประเวศ
  Last update dataset : September 7, 2023  
  xlsx