ความพึงพอใจของผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ความพึงพอใจของผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (ดำเนินการในปีงบประมาณที่มีการสอบแข่งขัน)

Data source cannot be displayed.
ความพึงพอใจของผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 98fb8464-7ffb-45fa-bfbe-8129bbb2f936
Tags ความพึงพอใจ จัดสอบ ผู้สอบแข่งขันได้ สอบบรรจุเข้ารับราชการ สอบแข่งขัน
Visibility Public
Dataset create date June 27, 2022
Maintain date March 1, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มงานพัฒนาระบบสรรหา กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก.
Contact Email wanchalerm@bangkok.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval ทุกครั้งที่มีการจัดสอบแข่งขัน
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขัน
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ใช้โดยอิสระ
URL http://one.bangkok.go.th/bma5.2/
Data Language
  High Value Dataset No Show
  Related
  แสดงผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยดำเนินการตามรอบปีที่ผ่านมา
  Last update dataset : March 1, 2023  
  csv
  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานครจำแนกรายเดือน
  Last update dataset : March 1, 2023  
  csv
  แสดงผลการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยดำเนินการตามรอบปีที่ผ่านมา
  Last update dataset : March 1, 2023  
  csv