รายงานทะเบียนวัด จังหวัดยโสธร - Open Government Data of Thailand

รายงานทะเบียนวัด จังหวัดยโสธร

Organizations : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ข้อมูลวัดในแต่ละจังหวัด

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 28d90e05-686f-43c9-ac37-cb0bf9b5b14f
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags
ทะเบียนวัด วัด วัดในจังหวัด
Visibility Public
Dataset create date June 17, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวพิมพ์ชนก จิตต์มีธรรม , นายศักดิ์ดา ภู่สีสุวรรณ
Contact Email phimchanokjit@onab.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show

Related

VirtualExhibition

นิทรรศการเสมือนจริงที่จัดแสดงในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Last update dataset : July 16, 2024
รายงานการใช้แบบคัดกรองเบื้องต้นการค้ามนุษย์ (แบบ รบ.1)

จำนวนลูกจ้างที่ผ่านการคัดกรองด้วย แบบ รบ.1

Last update dataset : July 16, 2024
.. URL