เกษตรกรรม - Groups - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
Groups : เกษตรกรรม
ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xml json pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Last update dataset : October 31, 2021  
xml